A A2Topografia realitzem tot tipus d’aixecaments de plànols: aixecaments de plànols topogràfics, plànols urbans i rústics, plànols fluvials, plànols industrials, etc.

Què és un aixecament de plànols?

Un aixecament de plànols és la representació d’una construcció a una certa escala i de forma esquemàtica. El plànol és el document que mostra l’estructura, distribució i mesures de l’immoble. Obtenim models digitals del terreny en funció de les necessitats del projecte.

Quan sol·licitar un aixecament de plànols?

Habitualment són necessaris per a la compra, venda o lloguer d’un immoble; per a la realització d’obres i reformes en vivendes; rehabilitacions de façanes o teulades d’edificis, reformes d’interiors, així com per a sol·licitar llicències d’obertura i activitat.