A A2 Topografia realitzem aixecaments de plànols de façanes i d’altres estructures visibles d’un immoble per poder-hi realitzar reformes.

Aquests plànols, també coneguts com “alçats”, representen frontalment els interiors dels edificis, en projecció geomètrica i sense tenir en compte la perspectiva.

Aquestes reformes de façanes cal realitzar-les dins un projecte d’enginyeria o d’arquitectura.