A A2Topografia realitzem aixecaments de plànols d’interiors i d’altres estructures interiors visibles d’un immoble per a poder realitzar-hi reformes.

Aquests plànols, també coneguts com “alçats”, representen frontalment els interiors dels edificis, en projecció geomètrica i sense tenir en compte la perspectiva.

Aquestes reformes d’interiors han de realitzar-se dins d’un projecte d’enginyeria o d’arquitectura.