A A2Topografia som experts en el mesurament de finques rústiques, així com també de finques urbanes.

Posteriorment realitzem la fitació, tècnica que consisteix en marcar els límits de la parcel·la delimitada sobre el terreny amb senyals – normalment coneguts com fites o mollons.

Què és una delimitació?

Delimitar és el dret que correspon al propietari d’una finca a voltar-la per tal de separar-la d’altres finques properes.

Què és el mesurament de finques?

El mesurament de finques és el procés mitjançant el qual un topògraf medeix la superfície real i exacta d’una finca, ja sigui rústica, urbana o un altre tipus de terreny.