A A2Topografia executem la topografia en tot tius d’obres civils i edificacions, garantitzant sempre l’execució en totes les fases de l’obra:

  • Encaix del projecte
  • Replantejament i comprovació de les estructures
  • Càlcul del moviment de terres
  • Mesuraments per a certificacions d’obra
  • Modificacions de traçats
  • Generació de plànols “As Built”

Projectes d’obres civils realitzats

Exemple d’obra civil a Montcada: Part 1 Part 2

Exemple d’obra civil – Secció d’un túnel per l’AVE: Obra civil – Secció túnel AVE

Exemple d’obra civil aTorredembarra: Obra civil – Torredembarra

Exemple d’obra civil: Obra civil – víes