Que és un Sistema d’Informació Geogràfica?

Un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) és una eina per a la gestió, anàlisis i visualització de dades geogràfiques.

La gestió de dades georreferenciades mitjançant un SIG permet la explotació de les eines cartogràfiques més innovadores, combinant-les amb les bases de dades més complexes per tal d’obtenir els millors resultats.

Per què utilitzar un SIG?

Els nostres serveis de SIG permeten adaptar empreses privades a aquesta eina tecnològica poc utilitzada actualment, sobretot en el sector agrícola.

El rendiment econòmic d’aquest tipus d’eines està ampliament demostrat i la globalització d’aquest servei ha permès que els costos siguin assumibles per a tot tipus d’empreses, incloent les PYMES més petites.