Aixecaments de plànols

A A2Topografia realitzem aixecaments de plànols de jaciments arqueològics i d’edificis històrics del patrimoni, per al seu posterior registre  i catalogació.

Treballem en projectes de:

  • Prospeccions i excavacions arqueològiques
  • Estudis per a la rehabilitació d’edificis
  • Estudis històric-arqueològics i d’impacte sobre el patrimoni
  • Topografia arqueològica
  • Digitalització de jaciments arqueològics

Mètodes topogràfics

Utilitzem mètodes com RPAS/UAV o làser escàner obtenint models tridimensionals de l’objecte d’alta qualitat i georreferenciat mitjançant topografia clàssica.